Služby
Poskytujeme medzinárodnú prepravu osôb do Rakúska a Európskej únie. Prepravu osôb na letiská,
firemné akcie a športové podujatia.

Preprava v spolupráci s nami je:
RÝCHLA - naše jazdy vytvárame tak, aby preprava bola časovo najúspornejšia.
POHODLNÁ - jazdí sa klimatizovanými vozidlami.
BEZPEČNÁ - každé sedadlo v aute je poistené.
DOSTUPNÁ - od domu na Slovensku do domu v Rakúsku.